добро пожаловать

Where will we use our donations for?

Ofcourse maintaining a server isn't very cheap, if you donate to us you support our server alot, this means we can upgrade our server for more slots / servers. Also we buy advertisements with this money so we can get more players on the server.   

 

Waar zullen we gebruik maken van onze donaties voor? Uiteraard onderhouden van een server is niet erg goedkoop, als je doneren aan ons u te ondersteunen onze server alot, dit betekent dat we onze server upgraden voor meer slots / servers. Ook kopen we advertenties met dit geld, zodat we kunnen meer spelers op de server te krijgen.

 

 

Payment agreement

If you buy something in our store you agree that you are 18 years or older, or have permissions from your parents. You also agree that you donate to our server, for this you will receive a item / items ingame.

 

 

betaling overeenkomst  

Als je iets koopt in onze winkel gaat u ermee akkoord dat u 18 jaar of ouder, of machtigingen hebben van je ouders. U aanvaardt tevens dat u doneren aan onze server, hiervoor zul je een zaak / zaken ingame ontvangen.